Якість та безпечність харчування

eat.20150924-3

Купуючи продукти харчування для своїх дітей, неодмінно звертайте увагу на їх якість та безпечність. Якість продукту харчування – це характерні властивості продукту, які задовольняють фізіологічні потреби організму людини. Безпечність продукту харчування – це стан продукту, що є результатом виробництва з дотри­манням санітарних вимог. Про якість та безпечність продукту харчування свідчить інформація, розміщена на етикетці.

Інформація, яку має зазначати на етикетці виробник:

  • назва продукту харчування;
  • назва, повна адреса та телефон виробника, для імпортованих продуктів хар­чування – імпортера;
  • кількість нетто продукту харчування в одиницях виміру (вага, об’єм, поштучно];
  • склад продукту харчування в порядку переважання інгредієнтів, зокрема й наяв­ність харчових добавок та ароматизаторів, що використані в його виробництві;
  • калорійність та поживна цінність із зазначенням кількості білків, жирів та вуглеводів на 100 г продукту харчування;
  • кінцевий термін споживання «Вжити до» або дату виробництва та строк при­датності;
  • номер партії виробництва;
  • умови зберігання та використання продукту харчування для забезпечення його якості та безпечності;
  • застереження щодо споживання продукту харчування дітьми та алергіками, якщо він може негативно впливати на стан їхнього здоров’я в разі споживання;
  • наявність чи відсутність у продукті харчування генетично модифікованих ор­ганізмів (ГМО).

Ароматизатори – допоміжні речовини у виробництві фармацевтичних препара­тів та продуктів харчування, які використовують у технологічному процесі для по­ліпшення запаху й смаку готової продукції.

Дата «Вжити до» (кінцевий термін споживання) – термін, після закінчення якого за будь-яких умов зберігання продукт харчування втрачає якість та є непри­датним для реалізації і споживання.

Інгредієнт – будь-яка речовина, зокрема й харчові добавки та ароматизатори, ви­користана для виробництва певного продукту харчування.

Поживна цінність – усі основні природні компоненти продукту харчування, зо­крема вуглеводи, жири, білки, вітаміни, мікро – та макроелементи.

Сировина – сировина рослинного або тваринного походження, яку використову­ють для виготовлення продукту харчування.

Харчова добавка – будь-яка речовина, яку не вважають продуктом харчування або його складником, але додають до продукту харчування з технологічною метою в процесі виробництва, та яка у результаті стає невід’ємною частиною продукту.