Правила прийому

Прийом дітей до Закладу здійснює керівник Закладу протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини.

Групи у Закладі комплектуються за віковими ознаками.
У Закладі функціонують групи:

  • для дітей від двох до трьох років (ранній вік);
  • для дітей віком від трьох до шести (семи) років (дошкільний вік).

Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється щорічно, у квітні – травні навчального року.

За дитиною зберігається місце в Закладі у разі її хвороби, санаторного лікування, на час карантину, відпустки батьків, а також у літній оздоровчий період (75 днів).
Відрахування дітей з Закладу може здійснюватися:

  • за бажанням батьків;
  • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі цього типу;
  • у разі несплати батьками без поважних причин плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Про відрахування дитини адміністрація Закладу зобов’язана письмово повідомити батьків не менш як за десять календарних днів до можливого відрахування. Забороняється безпідставне відрахування дітей з Закладу.

Режим роботи Закладу п’ятиденний, з 7.00 до 19.00 години.
Навчальний рік у Закладі починається 1 вересня поточного року і закінчується 31 травня наступного року.
З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у Закладі проводиться оздоровлення дітей.
Заклад може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками та закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України разом з Міністерством охорони здоров’я України.

З 01 лютого 2013 року реєстрація дітей в дошкільні навчальні заклади комунальної власності м. Одеси виконується за допомогою «Автоматизованої системи реєстрації дошкільників».

Ви маєте зареєструвати свою дитину в дошкільний навчальний заклад м. Одеси на web-порталі http://asrd.org