Завдання на 2017 – 2018 навчальний рік

Девіз колективу: «Давати знання і виховувати особистість на основі свободи і дружелюбності»

«Дитинство – найважливіший період життя; не підготовка до майбутнього життя, а справжнє, яскраве, самобутнє, неповторне життя. І від того як пройшло дитинство, хто вів дитину в дитячі роки, що ввійшло в її розум і серце з оточуючого світу, від цього залежить, якою людиною стане сьогоднішній малюк».
В.О.Сухомлинський

 

НАУКОВО – МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА 2017 – 2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

«Продовжувати роботу над застосуванням в освітньому процесі дошкільного закладу інтерактивних методик навчання, педагогічних інновацій, сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікативних технологій»

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА 2017 – 2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 1. Спрямувати роботу дошкільного навчального закладу на використання здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних технологій, реалізувати їх комплексно через створення безпечного розвивального середовища, екологічно сприятливого життєвого простору, оптимізації рухового режиму, системного підходу до формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я і мотивації щодо здорового способу життя.
 2. Формування у дітей моральних почуттів, етичних уявлень, прищеплення норм і правил соціально прийнятної поведінки, створення умов для формування у дітей толерантного ставлення до навколишнього світу.
 3. Забезпечення якісного мовного розвитку шляхом формування національної свідомості та патріотизму через вивчення народного фольклору, сімейних традицій та обрядів.
 4. Формування всебічно розвиненої дитини, її розумової активності, самостійності, творчих здібностей, формування активно-пізнавального ставлення дитини до навколишньої дійсності та майбутнього навчання.

Методична робота в дошкільному навчальному закладі

Методична робота в дошкільному закладі – комплексний і творчий процес, в якому здійснюється практичне навчання вихователів методам і прийомам роботи з дітьми.

На що спрямована методична робота в дитячому саду?

Головне в методичній роботі – надання конкретної практичної допомоги педагогам в удосконаленні форм і методів роботи з дошкільниками.

Методична робота спрямована на формування педагогічного колективу однодумців, об’єднаних єдиними цілями, де впроваджується кращий педагогічний досвід виховання та навчання.

Методичний кабінет дошкільного навчального закладу

є центром методичної допомоги практичним працівникам та поширення науково – психолого – педагогічних знань серед батьків щодо розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку.

 Методична робота закладу спрямована на

 • вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;
 • стимулювання творчого потенціалу педагогів;
 • підвищення педагогічної культури педагогів;
 • вдосконалення педагогічної майстерності;
 • розвиток спеціальних умінь та навичок;
 • формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

Мета методичної роботи

Вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя; стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності

Напрямки методичної роботи

 • підвищення соціально – психологічної культури вихователів;
 • вдосконалення педагогічної майстерності;
 • сприяння в опануванні світовою та національною, мовою і побутовою культурою;
 • розвиток спеціальних умінь та навичок

Принципи методичної роботи

 • педагогічна співпраця з вихователем;
 • робота в режимі довіри, доброзичливості;
 • творча атмосфера , стимулювання творчої активності;
 • принцип допоміжно – регульованого контролю;
 • надання вихователеві права вибору;
 • системність методичних заходів;
 • щоденна допомога;

Навчально – методичне забезпечення

Адміністрацією та педагогічним колективом ДНЗ створені належні умови для всебічного повноцінного розвитку, комфортного перебування дітей в дошкільному закладі. Оформлення групових приміщень, кабінетів, музичної зали є педагогічно доцільним, відповідає естетичним та педагогічним вимогам. При організації та облаштуванні розвивального простору у групових приміщеннях врахована його величезна значимість для становлення особистості. Для забезпечення потреби дітей гнучко, варіативно використовувати простір, почуватися володарями ігор та іграшок, виявляти свої інтереси, займатися улюбленими справами. Тематичні куточки оформлено й наповнено матеріалами та іграшками так, щоб підказати дітям вид діяльності та способи дій, а у відповідних ігрових зонах – сюжет гри.

У кожній віковій групі обладнано методичні шафи, де зібрано і систематизовано весь дидактичний, наочний матеріал для організації пізнавально-розвивальної діяльності з дітьми дошкільного віку.

Осередком здійснення пізнавально-розвивальної діяльності та роботи з педагогічними кадрами в дошкільному закладі є методичний кабінет. Матеріали, зібрані в методичному кабінеті, систематизовані та розташовані для зручного використання, що відображено у каталозі методичного кабінету.