Річний план роботи закладу дошкільної освіти на 2019-2020 навчальний рік

Девіз колективу: «Давати знання і виховувати особистість на основі свободи і дружелюбності»

«Діти повинні жити у світі краси, гри, казки, музики, малюнка, фантазії, творчості. Роки дитинства — це насамперед виховання серця. Виховуючи дитину, педагог виховує себе, затверджує свою людську гідність».
В.О.Сухомлинський

 

НАУКОВО – МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА 2018 – 2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

«Організація сучасного освітнього середовища дошкільного навчального закладу сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини в умовах нової української школи»

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА 2018 – 2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 1. Формувати уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.
 2. Розвивати у дітей уявлення про місце кожної людини в соціальному середовищі, необхідність дотримання морально-етичних норм суспільства; формувати ціннісне ставлення до культури українського на¬роду, його історичного минулого, мови, звичаїв, традицій; виховувати почуття власної гідності як представника укра¬їнського народу.
 3. Продовжити роботу щодо формування основ економічної грамотності як невід’ємної складової соціалізації сучасної дитини.
 4. Продовжити роботу з формування у дітей навичок спілкування і ефективної взаємодії з однолітками та дорослими шляхом використання методів інтерактивної взаємодії.

Методична робота в дошкільному навчальному закладі

Методична робота в дошкільному закладі – комплексний і творчий процес, в якому здійснюється практичне навчання вихователів методам і прийомам роботи з дітьми.

На що спрямована методична робота в дитячому саду?

Головне в методичній роботі – надання конкретної практичної допомоги педагогам в удосконаленні форм і методів роботи з дошкільниками.

Методична робота спрямована на формування педагогічного колективу однодумців, об’єднаних єдиними цілями, де впроваджується кращий педагогічний досвід виховання та навчання.

Методичний кабінет дошкільного навчального закладу

є центром методичної допомоги практичним працівникам та поширення науково – психолого – педагогічних знань серед батьків щодо розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку.

 Методична робота закладу спрямована на

 • вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;
 • стимулювання творчого потенціалу педагогів;
 • підвищення педагогічної культури педагогів;
 • вдосконалення педагогічної майстерності;
 • розвиток спеціальних умінь та навичок;
 • формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

Мета методичної роботи

Вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя; стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності

Напрямки методичної роботи

 • підвищення соціально – психологічної культури вихователів;
 • вдосконалення педагогічної майстерності;
 • сприяння в опануванні світовою та національною, мовою і побутовою культурою;
 • розвиток спеціальних умінь та навичок

Принципи методичної роботи

 • педагогічна співпраця з вихователем;
 • робота в режимі довіри, доброзичливості;
 • творча атмосфера , стимулювання творчої активності;
 • принцип допоміжно – регульованого контролю;
 • надання вихователеві права вибору;
 • системність методичних заходів;
 • щоденна допомога;

Навчально – методичне забезпечення

Адміністрацією та педагогічним колективом ДНЗ створені належні умови для всебічного повноцінного розвитку, комфортного перебування дітей в дошкільному закладі. Оформлення групових приміщень, кабінетів, музичної зали є педагогічно доцільним, відповідає естетичним та педагогічним вимогам. При організації та облаштуванні розвивального простору у групових приміщеннях врахована його величезна значимість для становлення особистості. Для забезпечення потреби дітей гнучко, варіативно використовувати простір, почуватися володарями ігор та іграшок, виявляти свої інтереси, займатися улюбленими справами. Тематичні куточки оформлено й наповнено матеріалами та іграшками так, щоб підказати дітям вид діяльності та способи дій, а у відповідних ігрових зонах – сюжет гри.

У кожній віковій групі обладнано методичні шафи, де зібрано і систематизовано весь дидактичний, наочний матеріал для організації пізнавально-розвивальної діяльності з дітьми дошкільного віку.

Осередком здійснення пізнавально-розвивальної діяльності та роботи з педагогічними кадрами в дошкільному закладі є методичний кабінет. Матеріали, зібрані в методичному кабінеті, систематизовані та розташовані для зручного використання, що відображено у каталозі методичного кабінету.