Підсумки та аналіз результатів освітньої роботи Одеського дошкільного закладу освіти № 160 за 2018 – 2019 навчальний рік

Організація навчально-виховного процесу в закладі визначається конкретними завданнями, формами роботи, які направлені на використання мультимедійних та комунікативних технологій в роботі з педагогічним колективом та дітьми та відповідають змісту річного плану роботи на поточний навчальний рік.

У 2018 – 2019 навчальному році педагогічний колектив поглиблено працював над розв’язанням проблемного питання  «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» та єдиною науково-методичною проблемою: «Організація сучасного освітнього середовища дошкільного навчального закладу сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини в умовах нової української школи»

Організація  освітньо-виховного процесу в дошкільному закладі була спрямована на реалізацію основних завдань ДНЗ, при визначенні яких були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, можливості колективу, а саме:

1. Формувати уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

2. Розвивати у дітей уявлення про місце кожної людини в соціальному середовищі, необхідність дотримання морально-етичних норм суспільства; формувати ціннісне ставлення до культури українського на­роду, його історичного минулого,  мови, звичаїв, традицій; виховувати почуття власної  гідності як представника  укра­їнського народу.

3. Продовжити роботу щодо формування основ економічної грамотності як невід’ємної складової соціалізації сучасної дитини . 

4. Продовжити роботу з формування у дітей навичок спілкування і ефективної взаємодії з однолітками та дорослими шляхом використання методів інтерактивної взаємодії

Методична робота з педагогічними кадрами у 2018-2019 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.   

Методична робота з педагогічними кадрами у 2018-2019 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

Проведена чергова атестація вихователів : Довженко С.Ф. (відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню « вихователь – методист»), вихователя Сірак Н.А. (присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»), вихователя Малашихіної О.В.(присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»),вихователя Мамонової О.І. (присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»), керівника музичного Мєзєнцевої Н.В. (присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»)

Протягом навчального року підвищила свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації при Одеській академії неперервної освіти Одеської обласної ради Малашихіна О.В.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки  для педагогічних працівників колективу були придбані новинки методичної літератури. Також проведена підписка на періодичні фахові видання: «Дошкільне  виховання», «Палітра педагога», «Дошкільний навчальний заклад», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Методична скарбничка вихователя», «Психолог довкілля», «Музичний керівник», «Медична сестра».

Педагогічний колектив з метою удосконалення навчально-виховного процесу використовував в своїй роботі  програму розвитку дітей старшого дошкільного віку

«Впевнений старт», Базовий компонент дошкільної освіти, програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», парціальні програми, альтернативні методики та технології, а саме:

 • Психолого-педагогічне проектування (всі педагоги)
 • Театр фізичного розвитку М.Є. Єфименка ( інструктор з фізичної культури Вдовиченко Ю.Л. )
 • «Радість творчості». Програма художньо – естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку ( всі педагоги)
 • Програма «Англійська мова для дітей дошкільного віку». Шкваріна Т.М. (керівник гуртка англійської мови Ліщук В.В.)
 • Програма «Українотворець» Кононко П.П. (керівник гуртка української мови Наумчак В.Л.)
 • «Скарбниця моралі». Л.Лохвицька. Програма з морального виховання дітей дошкільного віку
 • Важливим фактором у підвищенні майстерності педагогів є робота з фаховою періодичною пресою та новою методичною літературою. З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу, були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри.

Поповнено кабінет добіркою матеріалів з усіх розділів програми, періодичними виданнями : «Дошкільне  виховання», «Палітра педагога», «Дошкільний навчальний заклад», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Методична скарбничка вихователя», «Психолог дошкілля», «Практика управління закладом освіти»,  «Музичний керівник», «Медична сестра».

Протягом навчального  року плідно працювала творча група. Провідна проблема, над якою працювала творча група« Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку»

Заняття з дітьми проводилися з використанням мультимедійних технологій,  використовували в роботі різні  презентації, навчальний та виховний матеріал. Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» № 160 має гарну методичну базу, педагоги постійно використовують  новітні досягнення в педагогіці.

В 2018 – 2019 навчальному році згідно Комплексної програми розвитку ДНЗ на 2015-2020 рр.  педагогічний  колектив  працював над покращенням навчально-виховного процесу, посиленням творчого розвитку дошкільників засобами інтеграції освітнього процесу, вихователі намагались активізувати пізнавальну діяльність дошкільників,  формувати життєву компетенцію дитини  за різними освітніми лініями Базового компоненту дошкільної освіти.

Пріоритетними у 2018-2019 навчальному році були і залишаються здоров’язбережувальні аспекти. Чималу  увагу приділяли педагоги  фізичному  розвитку дітей та фізкультурно-оздоровчій  роботі.

Використання гри як методу навчання, сприяло покращенню рівня  розвитку рухових дій дошкільників, зміцненню їх  фізичного та психічного здоров’я, становленню особистості та розвитку фантазії у дітей, творчих здібностей, а також  вирішенню  оздоровчих, навчально-виховних та розвивальних  завдань.

В усіх вікових групах організована навчально-пізнавальна діяльність за принципом розвивального навчання відповідно до програмових завдань. Педа­гоги заохочували дошкільнят до творчості, критич­ного мислення , винахідливості,оцінювали конкретні досягнення дітей, незалежно від їхнього фізичного та соціального стану, інтелектуального розвитку.

В усіх групах організована  діяльність з вивчення рідної мови, формування мовленнєвої культури, навичок і поведінки мовленнєвого спілкування, мовленнєво – комунікативних взаємин між дітьми та дорослими

Адміністрація та педагогічний колектив значну увагу приділяли формуванню у дітей  знань про Україну як велику суверенну державу, вихованню почуття приналежності до  свого народу, його духовної і  моральної культури . 

З метою формування у дітей  любові до Батьківщини, до рідного краю, до рідної домівки вихователі проводили різноманітну роботу з використанням різноманітних методів та прийомів: розваги, заняття, екскурсії, перегляд фільмів, читання книжок, розгляд ілюстрацій.

Для виконання основних завдань педагогивикористовували інноваційні, інформаційно-комунікативні технології для формування у дітей позитивно-емоційного ставлення до інтелектуальної діяльності та успішного навчання їх у школі.

Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми педагоги проводили тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні, сюжетно-динамічні заняття в залежності від освітніх ліній Базового компоненту, обраного напрямку, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей. Під час таких занять діти розкуті, емоційні, сприймають і вирішують різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідають на запитання, можуть самостійно робити висновки та узагальнення, висловлюють свої судження.

Педагоги нашого закладу були активними учасниками методичної роботи міста Одеси.

Ефективні методи та прийоми роботи з дітьми  показали педагоги дошкільного закладу   для слухачів Одеської академії неперервної освіти Одеської обласної ради, для вихователів міста Одеси:

 • вихователь  старшої групи Довженко С.Ф. провела інтегроване заняття з розвитку мовлення, елементів грамоти та ознайомлення з природним довкіллям «Подорож по різним порам року»
 • вихователь-методист Черешня Г.А. та практичний психолог Табунщик А.В. провели Методичний фрістайл на тему «Інтегрований підхід до навчально – виховної діяльності сучасного дошкільного закладу»
 • музичний керівник Мєзєнцева Н.В.,вихователі середньої групи Сірак Н.А., Савченко Н.О., керівник гуртка народознавства Наумчак В.Л. провели музично-тематичну розвагу «Стрітення»
 • вихователь-методист Черешня Г.А.  провела навчальний семінар на тему «Народознавство як складова педагогічного процесу у дошкільному навчальному закладі»

Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу працює над впровадженням проектної діяльності в освітній процес дошкільного навчального закладу.

Створенню предметно-розвивального середовища у кожній віковій групі дошкільного закладу приділяється велика увага тому, що це сприяє розвитку особистості дитини і гармонійних стосунків з однолітками та дорослими. У групах організовані наступні осередки діяльності дітей:

 • фізкультурний;
 • музично-театральний;
 • сенсорного розвитку;
 • конструктивної діяльності;
 • театралізований;
 • живої природи;
 • самостійної художньої діяльності;
 • логічного мислення;
 • художньої літератури;
 • сюжетно-рольових ігор.

Самовираження особистості дитини яскраво проявляється при проведені свят, розваг, театральних дійств, які готуються та проводяться керівником музичним спільно з вихователями та адміністрацією ДНЗ. Для цього створені такі умови: технічні засоби навчання, музичні інструменти, є велика кількість театрального інвентарю, костюмів, ляльок для вистав, дидактичного та наочного матеріалу. Кожне свято перетворюється на феєричне шоу, учасниками якого стають діти, їх батьки та працівники ДНЗ.

За результатами моніторингових досліджень встановлено, що діти швидше та краще сприймають інформацію з використанням інноваційних, інформаційно-комунікативних технологій,  ніж традиційно.

Тому проблема впровадження інноваційних технологій залишатиметься актуальною  і надалі.

Система методичної  роботи навчального закладу з педагогічними кадрами у 2018 – 2019 навчальному році була спрямована  на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, їх педагогічної майстерності, удосконалення професійної творчості.

Адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи, а саме:

Засідання педагогічної ради

 • «Новий навчальний рік – нові пріоритети . «Про завдання діяльності колективу та пріоритетні напрямки роботи  дошкільного закладу». (31 серпня 2018 р.)
 • «Екологія довкілля і здоров’я дітей. Формування основ екологічної свідомості дітей дошкільного віку». (23 листопада 2018 р.);
 • «Від екології довкілля до екології души. Формування моральних цінностей та морального  виховання у дітей дошкільного віку» (22 лютого 2019 р.);
 • «Реалізація інтегрованого підходу в освітньому процесі» Підсумки навчально-виховної роботи. (24 травня 2019 р.)

Протягом року працював проблемний семінар : «Формування у дошкільників мотивації до дій і моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя»

 •  Забезпечення оптимальних умов  для формування у дітей, педагогів та батьків надзвичайно важливих навичок екологічно, економічно соціально-доцільної поведінки дошкільників у контексті освіти для сталого розвитку. (вересень 2018 р.);
 • Патріотичне виховання  у контексті духовного потенціалу дитини дошкільного віку за новим проектом на засадах випереджаючої освіти для сталого розвитку (грудень 2018 р.);
 • «Формування основ соціальної та економічної освіти у дітей дошкільного віку» (березень 2019 р.);
 • Інтеграція пошуково-дослідницької діяльності з різними видами діяльності дошкільників як технологія пізнавального розвитку. (квітень 2019 р.)

Були проведені семінари-практикуми:

 • «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі» (жовтень 2018 року)
 • «Патріотичне, морально – етичне виховання дітей дошкільного віку» (січень 2019 року)
 • «Сучасні підходи до пізнавального розвитку дитини та підготовка її до майбутнього навчання» (квітень 2019 року)

Практичні, інтерактивні семінари:

 • «Підвищення екологічної компетентності педагогів». (жовтень 2018 року)
 • «Патріотичне виховання засобами інтегрованої освітньої діяльності». (січень 2019 року)
 • «Організація пошуково-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку» (квітень 2019 року)

Педагогічний тренінг

 • «Формування навичок економічного мислення та економічних уявлень у дітей дошкільного віку». (квітень 2019 р.)

Ділові, інтерактивні ігри

 • «Безпека, як стиль здорового способу життя дітей». (жовтень 2018 р.)
 • «Толерантність – шлях до миру» (січень 2019 р.)

Належна увага приділялась самоосвіті педагогів, кожен працював над узагальненням індивідуальної методичної теми. Педагоги були активними учасниками педрад, педгодин, колективних переглядів.

Ініціатива вихователів у виборі форм організації освітньо-виховного процесу не була обмежена. Вихователі намагалися вміло розподілити час для діяльності дітей різних вікових груп, забезпечити особистісно-орієнтований,диференційований, індивідуальний підхід. Методична робота протягом навчального року була спрямована на розвиток творчих здібностей педагогів, підвищення рівня їх професійної майстерності, формування умінь ефективного використання інновацій

Вихователі мали можливість обмінятися досвідом роботи під час колективного перегляду занять:

 • “Подорож до зимового лісу ” (інтегроване заняття з ознайомлення з природним довкіллям та валеологічного виховання , друга молодша група «Зірочки», вихователь                   Узун Т.К.)
 • “Мої улюблені іграшки ” (заняття з розвитку мовлення та ознайомлення з довкіллям , група раннього віку «Гномики», вихователь  Малашихіна О.В.)
 • “Подорож у світ гри ” (заняття з розвитку  мовлення дитини, ознайомлення з довкіллям , середня група «Метелики », вихователь Каснячук  Л.В.)
 • “Транспорт” (інтегроване заняття  з розвитку мовлення дитини, ознайомлення з довкіллям, друга молодша група «Квіточка», вихователь Коваленко О.В.)
 • “Подорож за скарбами” ( інтегроване заняття з пріоритетом логіко – математичної діяльності, середня група «Веселка», вихователь Савченко Н.О.)
 • “Подорож по різним порам року” (інтегроване заняття з ознайомлення з природним довкіллям, розвитку мовлення та елементів грамоти, старша група «Бджілки», вихователь  Довженко С.Ф.)

Протягом навчального року у закладі плідно працював гурток з вивчення англійської мови під керівництвом Ліщук В.В.

Вихованці першої старшої групи «Бджілки »  приймали участь та стали переможцями у районному та міському конкурсі «Зоряна юність Одеси».

Для якісної реалізації головної задачі з формування здорового способу життя, бережливого ставлення кожної дитини до власного здоров’я було проведено тематичне вивчення «Сприятлива екологія дитинства – головний пріоритет » (листопад 2018 року).

Для вирішення другого головного завдання з розвитку мовлення дітей дошкільного віку було проведено тематичне вивчення  «Стан роботи з економічного виховання в старших та середніх групах дошкільного навчального закладу» (травень 2019 року).

У лютому 2019  року була проведена комплексна перевірка «Стан мовленнєвого розвитку дошкільнят в різних видах діяльності»

Одним з показників начально-виховного процесу є готовність дітей до навчання у школі. Випускники ДНЗ зазвичай вступають до ОСШ № 10 та інші школи м. Одеси за бажанням та достатньо добре адаптуються в нових умовах. Педагогічний колектив підтримує зв’язок з вчителями шкіл, у які поступають наші випускники. Результати обстеження першокласників (випускників нашого дитячого садка) вчителями школи та вихователями випускних груп свідчать про достатній рівень самостійності, емоційності, самодисципліни, здатності до пізнавальної діяльності, учбової активності, комунікативних навичок.

Розширенню та уточненню знань педагогів з питань підготовки дітей до школи сприяли слідуючи заходи. Протягом навчального року були організовані екскурсії дітей, а саме: на свято першого дзвоника (вересень), по школі (вересень), у шкільний музей космонавтики (квітень), бібліотеку (лютий).

Розуміючи вплив  родини на виховання дітей, педагоги закладу активно співпрацювали з батьками, вчасно відгукувались на їхні запити, залучали членів сімей до навчально-виховного процесу групи та життя садочку.

З цією метою проводилися різноманітні форми роботи. Високу ефективність  мали такі заходи, як:

 • День відкритих дверей ( 18 жовтня 2018 р.);
 • Практичний семінар з економічного виховання «Економічне виховання дошкільника в сім’ї»  (грудень 2018 р.);
 • Круглий стіл для батьків  «Без сім’ї немає щастя на землі» (січень 2019 р.);
 • Батьківські посиденьки «Культурна сім’я – яка вона?» (березень 2019 р.) ;
 • Дискусія «Готовність батьків та дітей до навчання у школі» (травень 2019 р.)

На цих заходах окрім теоретичної частини, батьки мали змогу побачити те, які форми роботи, новітні технології використовує дошкільний заклад для забезпечення повноцінного творчого розвитку особистості дитини під час презентацій. Такі заходи не тільки посилили активність батьків у навчально-виховному процесі, а й розширили їх педагогічну компетентність  у  навчанні та вихованні їхніх дітей.

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників.

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на виробничих нарадах , на засіданнях ради закладу батьківських зборах, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

У 2018 – 2019 навчальному році робота адміністрації  Одеського дошкільного навчального закладу “Ясла – садок” № 160 була спрямована на створення безпечних умов перебування дитини в дошкільному закладі, застосування в освітньому процесі педагогічних інновацій, сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікативних технологій, створення  розвивально-ігрового середовища для розвитку комунікативних взаємин дітей. 

Матеріальна база відповідає державним стандартам, повністю укомплектована необхідним обладнанням, м’яким та твердим матеріалом, посудом, іграшками, наочними посібниками для занять.

Для поліпшення роботи з дітьми у кожній групі дошкільного закладу створене розвивально – ігрове середовище, яке відповідає сучасним вимогам та направлене на виявлення творчої ініціативи, розвиток комунікативних форм спілкування, подоланням суперечностей між дітьми.

 У всіх вікових групах введено використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій для розвитку пізнавальної діяльності дітей.

Завдяки спільній праці співробітників та батьків зроблений косметичний ремонт групових приміщень, харчоблоку, методичного кабінету.

Педагоги разом з батьками вихованців пофарбували споруди та обладнання на ігрових ділянках і спортивному майданчику. У закладі своєчасно привезений та замінений пісок в пісочницях.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципі пріоритету життя і здоров’я працівників та дітей, відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання.

Результати перевірок з дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядались на оперативних, виробничих нарадах. За наслідками контролю видаються довідки та відповідні накази. Таким чином, контроль за необхідними і безпечними умовами праці, навчання та виховання у дошкільному закладі носить комплексний характер.

В оздоровчий період в ДНЗ будуть проведені оздоровчі заходи, які полягають в забезпеченні посиленого харчування, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі.

Організаційно-педагогічна робота з дітьми буде проводитись згідно розкладу занять та орієнтовного тематичного планування.

Аналіз навчально-виховної та методичної роботи за минулий навчальний 2018-2019 рік свідчить про те, що роботу дошкільного навчального закладу можна оцінити, як задовільну.

Колектив ДНЗ налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій.