Піклувальна рада закладу

Григорук Ольга Вікторівна, бухгалтер Піклувальної ради

Контактний телефон: +38 (048) 732-32-25

Відповідно до пункту 65 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, у навчальних закладах усіх типи форм власності за рішенням загальних зборів може створюватись піклувальна рада.

У своїй діяльності піклувальна рада керується Конститу­цією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну се­редню освіту» та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність навчальних закладів системи загальної середньої освіти, цим Положенням.

Мета, завдання і принципи діяльності піклувальної ради

Основними завданнями піклувальної ради є:

  • сприяння зміцненню навчально-виховної , матеріально-технічної , культурно-спортивної , корекціино – відновної та лікувально-оздоровчої бази дошкільного навчального закладу;
  • сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного про­цесу;
  • сприяння створенню та раціональному використанню фонду загальнообов’язкового навчання;
  • стимулювання творчої праці педагогічних працівників та дітей;
  • всебічне зміцнення зв’язків між родинами вихованців та дошкільним навчальним закладом
  • сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

Адміністрація дошкільного закладу працює в тісному контакті з Піклувальною радою дошкільного закладу, яка забезпечує фінансування всіх ремонтних робіт та укріплення матеріально-технічної бази закладу.


Звітність витрат благодійних (батьківських)
коштів за грудень 2019 року

Завантажити
звітність

Звіт про використання бюджетних коштів
станом на 01.07.2019 року

Завантажити
звіт